Dijital Baskı Teknolojisi

istanbul dijital baskı

Dijital BaskıGünümüzde en çok bilinen baskı yöntemlerinden ikisi dijital baskı ve matbaa’dır. Bu iki yöntem isim olarak birçok kişi tarafından bilinse de, kullandıkları altyapılar ve çalışma şekilleri birbirlerinden çok farklıdır. Tamamen ayrı çalışma prensiplere sahip bu iki yöntem kendi bünyelerinde farklı teknik ihtiyaçlar ve uygulama sahaları barındırmakta.
Klasik matbaa uygulamasında mürekkep ve su birbirlerine karışmadan basım işlemini yapıyor. Fakat dijital baskıda tanımından da belli olacağı üzere yazılım desteği ile basım mümkün oluyor. Matbaa sisteminde çoğunlukta olarak karton, kitap, dergi, gazete gibi materyaller basılırken, dijital baskı uygulama alanlarını mobilya, cam sektörü, reklamcılık ve tekstil gibi alanlar kaplıyor. Aynı zamanda bu baskı yönteminde herhangi bir sayı ve boyut sınırlaması söz konusu değildir. Müşterilerin istediği üzere her ebatta ve tasarımda ürün dijital olarak basılabilir.
Buraya kadar bu iki basım yönteminin farklı alanlara hizmet ettiğini anladık. Bu sebeple her iki yöntem de spesifik anlamda belli avantajlar ve dezavantajlar taşıyor. Genel olarak geleneksel baskı sisteminde daha dayanıklı sonuçlar elde edilir. Güneş, yağmur, dış olumsuz etkenlerin oluşturduğu durumlara ofset baskı tekniği ile üretilmiş ürünler daha dayanıklıdır. Dijital baskı genel anlamda olumsuz etkenlere daha dayanıksız olsa da, belli bir kalite standardı sağlandığında aynı sonuçlar alınabilir. Burada önemli olan nokta, dijital baskının belirlenen kalite faktörlerinin tam olarak uygulanmasıdır.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>